کد خبر : 47236
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۴

نخاله‌های ساختمانی؛ بندرعباس

نخاله‌های ساختمانی؛ بندرعباس

نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می‌شود. ماده ۱۶ قانون پسماند، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود در غیر این‌صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای در این ماده

نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می‌شود. ماده ۱۶ قانون پسماند، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود در غیر این‌صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای در این ماده محکوم می‌شوند. ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان‌ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می‌کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می‌شوند. در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می‌تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند. گاهی اوقات تخلیه غیر مجاز نخاله‌های ساختمانی در نزدیکی زمین‌های کشاورزی باعث می‌شود تا کم‌کم کیفیت خاک زمین تغییر کرده و برای کشت محصول غیر قابل مصرف شود. سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است ولی با وجود این مکان هنوز هستند خودروها و افرادی که نخاله‌های خود را بنا به دلایلی در حاشیه بلوار شهر و کنار جاده ریخته و سبب نازیبایی‌ها و مشکلات زیست محیطی برای زمین می‌شوند.

 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می‌شود.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می‌شود.
 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می‌شود.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان‌ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله‌های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می‌کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می‌شوند.
 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می شود
 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می شود
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت ۱۰ هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان‌هایی در شهر بندرعباس است که برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می شوند.
 • سایت دفن نخاله شهرداری بندرعباس با مساحت 10 هزار هکتار و با ظرفیت تخلیه روزانه هزار تن یکی از مکان های در شهر بندرعباس است برای تخلیه نخاله های ساختمانی در نظر گرفته شده است
 • ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می شوند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می شوند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • در بسیاری از موارد نخاله و ضایعات ساختمانی دارای موادی شیمیایی مانند آهک هستند که می تواند به مرور زمان به محیط اطراف خود آسیب بزند.
 • ریختن نخاله ساختمانی در مناطق مسکونی، خیابان ها و حریم شهر، بر خلاف قوانین و مقررات است. گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی از تاثیرات منفی تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر، اقدام به ریختن نخاله در محل نامناسب می کنند و باعث ایجاد مشکلاتی برای شهر و همشهریان خود می شوند.
 • نخاله ساختمانی باعث مشکلات زیست محیطی و نازیبایی بصری می شود.
منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.