کد خبر : 30844
تاریخ انتشار : جمعه 16 مهر 1400 - 15:09

پایان خاموش یک «نوستالژی»

بسیاری از اماکن شیراز برای شهروندان این شهر، نوستالژی محسوب می‌شود، شاهچراغ، مجموعه زندیه، باباکوهی، حافظیه، سعدیه و … پارک شهر یا بوستان آزادی؛ نقاطی که اکثر شیرازی‌ها بخشی از خاطراتشان در این اماکن رقم خورده است. در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد. طی روزهای اخیر، شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی و… و. تاب و سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است. محوطه‌ای که قطعا هر شیرازی از آن ساعات و روزهایی را در دفتر خاطراتش ثبت و ضبط کرده و به عنوان یکی از مهمترین نوستالژی‌های شهروندان شهر راز به شمار می‌رفت، حالا به خاطرات پیوسته و مشخص نیست که چرا به یکباره بعد از چهاردهه، تعطیل شدن کامل آن، در دستور کار قرار گرفت. بوستان آزادی با داشتن یک دریاچه مصنوعی و شهربازی نصفه نیمه، محلی نسبتا امن برای شهروندان خود و گردشگران و مسافرانی که به این شهر سفر کرده بودند، فراهم می‌کرد، بوستانی که چند سال قبل دریاچه‌اش خشکید و رونق را از دست داد و در روزهای اخیر و در سکوت، شهربازی آن جمع شد و به خاطرات پیوست. سخنگوی شورای شهر شیراز، فرسودگی، مستهلک بودن و نبود امکان بهره وری مطلوب از دستگاه‌ها را دلیل جمع آوری شهربازی پارک شهر (بوستان آزادی) اعلام کرد. شهرراز، با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، علیرغم آنکه طی چهاردهه گذشته تعداد بوستان‌هایش را ۱۰۰ برابر کرده، ولی همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان در امنیت کامل جسمی و روحی، ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است. بوستان آزادی شیراز در مرکز شهر و در مجاورت میدان آزادی (فلکه گاز) قرار دارد.

 • شیراز با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شیراز با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شیراز با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • بوستان آزادی با داشتن یک دریاچه مصنوعی و شهربازی نصفه نیمه، محلی نسبتا امن برای شهروندان خود و گردشگران و مسافرانی که به این شهر سفر کرده بودند، فراهم می‌کرد
 • شیراز با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شیراز با وجود برخورداری از اماکن مختلفی که قابلیت بالای جذب گردشگر را دارد، همواره از نداشتن یک شهربازی بدون سقف، محیطی باز و دلنشین که شهروندان ساعت‌هایی را در کنار هم بگذرانند، رنج برده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • در بخش شمالی بوستان آزادی، مجموعه شهربازی ایجاد شد، جایی که چرخ و فلک آن به تنهایی یک نماد بود و طی سال‌های بعد از آن و علیرغم احداث یکی دو شهربازی، همچنان بیشترین استقبال مردمی را به خود معطوف کرد.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
 • شهربازی بوستان آزادی، در سکوت کامل خبری، جمع شد و حالا از آن محوطه‌ای آسفالت و بی درخت باقیمانده که قطعات بزرگ چرخ و فلک، کشتی جادوی،سرسره و دیگر اسباب بازی‌های مکانیکی و الکتریکی، گوشه گوشه آن پراکنده است.
منبع: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.