تجهیزات ترافیکی؛ بهترین راه کار برای کاهش تصادفات جاده ای

تجهیزات ترافیکی؛ بهترین راه کار برای کاهش تصادفات جاده ای

تصادفات جاده ای یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این در حالی است که بیشتر قربانیان سوانح رانندگی را جوانان تشکیل می دهند و قبل از تصادف دارای سلامتی کامل بوده اند. با توجه به روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران وسایل نقلیه و همچنین افزایش تعداد سفرها،