آمریکا هم که بروی، این پا باید قطع شود!

آمریکا هم که بروی، این پا باید قطع شود!

عکس از حکیمه شیرزادفر، عکاس ایسنا ایسنا/همدان دکترها جوابمان کردند. گفتند آمریکا هم که بروی پای پسرت باید قطع شود. رضایت ندادم، او یک جوان ۲۸ ساله است، منم و این دنیا و این پسر. گفتند ما می توانیم در تأمین هزینه های رفت و آمد و بستری کمکت کنیم اما باید هزینه عمل جراحی را