آب زیرزمینی به ترکمنستان از دشت سرخس منتقل نخواهد شد

آب زیرزمینی به ترکمنستان از دشت سرخس منتقل نخواهد شد

ایسنا/خراسان رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به موضوع هدررفت آب‌های مرزی از ایران به ترکمنستان گفت: طبق مطالعات گسترده انجام شده و نظارت دانشگاه فردوسی مشهد مشخص شد از ایران آب به صورت زیرزمینی به ترکمنستان منتقل نمی‌شود. محمد علایی در برنامه صحن علنی تلویزیون استان که با حضور نماینده مردم

دستگاه سیل وکیوم

معرفی رضا بهرام توسط آپ سانگ