لزوم تسریع بررسی پرونده پرستاران جانباخته کرونا / لحاظ امتیازات ویژه برای پرستاران بهبودیافته

لزوم تسریع بررسی پرونده پرستاران جانباخته کرونا / لحاظ امتیازات ویژه برای پرستاران بهبودیافته

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده پرستاران شهید سلامت در دوران کرونا تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حسین جعفری، گفت: حدود ۱۰۰ شهید خدمت در عرصه نظام سلامت داریم، ولی تاکنون پرونده این عزیزان بررسی نشده است و فقط تعدادی از این عزیزان پرونده هایشان مورد برسی قرار گرفته

خرید فالوور واقعی

فروش ادویه