برداشت زردک از مزارع خرانق در یزد

برداشت زردک از مزارع خرانق در یزد

ایسنا/یزد برداشت زردک از حدود ۵.۵ هکتار مزارع زیر کشت این محصول در شهر تاریخی خرانق انجام شد. خرانق که به تازگی از مرکز بخشی به همین نام به شهر ارتقا یافته است، در ۷۰ کیلومتری شرق اردکان قرار دارد و از مناطق تاریخی استان یزد محسوب می‌شود که تا مرکز استان حدود ۸۰ کیلومتر فاصله

advanced-floating-content-close-btn