دانلود زیرنویس مستند Hokusai 1953 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس مستند Hokusai 1953 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس مستند Hokusai 1953 این نگاه به کار و زندگی هنرمند چاپ بلوک کاتسوشیکا هوکوسای (۱۷۴۰-۱۸۴۹) با زمینه سیاسی شوگونات ادو در زمان تولد او آغاز می شود: دهقانانی که از زمین خود رانده شده بودند به شهر می آیند. برای دانلود زیرنویس اینجا کلیک کنید زیرنویس مستند Hokusai 1953 یک طبقه بازرگان در

advanced-floating-content-close-btn