دانلود زیرنویس فیلم Blowback 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Blowback 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Blowback 2022 یک فیلم دیگر است که از جایی در میانه داستان شروع می شود و قبل از اینکه به ابتدا برگردد. در این مورد، آغاز شطرنج نیک (کم گیگاند، 9 گلوله، هرگز عقب نشینی نکن) با دخترش در بیمارستان است. او برای نجات جانش به یک درمان تجربی و پرهزینه نیاز