دانلود زیرنویس فیلم Kigeki aisai monogatari 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Kigeki aisai monogatari 2019 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Kigeki aisai monogatari 2019 گوتا (گاکو هامادا) نویسنده مبارزی است که از بند نویسندگی رنج می برد که در ده سال گذشته ادامه داشته است. همسرش چیکا (آسامی میزوکاوا) تنها نان آور خانه است و گوتا را ترک می کند تا کارهای خانه را انجام دهد و از دختر کوچکشان آکی (چیس