قارچ‌ها، آفت کش‌ها و فلزات سنگین؛ خطرناک‌ترین سموم مواد غذایی

قارچ‌ها، آفت کش‌ها و فلزات سنگین؛ خطرناک‌ترین سموم مواد غذایی

عکس خبر تزیینی است. دکترای سم‌شناسی و داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سموم قارچی را از جمله خطرناک‌ترین سموم در مواد غذایی دانست و عنوان کرد: این سموم توسط قارچ‌ها در مواد غذایی تشکیل می‌شوند، بررسی این سموم سال‌های متمادی است که به صورت یکپارچه و جدی انجام می‌شود و محصولات غذایی موجود در