بررسی عمر ایمپلنت دندان

بررسی عمر ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان چیست؟ ایمپلنت های دندانی، روش های جدیدی برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته میباشد که طی این جراحی ریشه های مصنوعی درون استخوان فک قرار گرفته و روی آن  تاج دندان قرار گرفته و سپس روکش می‌شود‌. دلیل برتری این روش به نسبت سایر روش ها از جمله بریج دندان و…