نگاه روزنامه‌های جهان به سمت مریخ و گروه هفت است

نگاه روزنامه‌های جهان به سمت مریخ و گروه هفت است

عکس آرشیوی است «لوموند» روزنامه فرانسوی در گزارشی با عنوان «واکسن برای همه» نوشته است: این حاصل نشست گروه هفت، در فضای مجازی است. کشورهای دارا باید به همه کشورها در رساندن واکسن کرونا مدد برسانند؛ این نخستین تلاش تازه گروه هفت است. آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو که هر روز با مرور تیترها و

خرید فالوور واقعی