صدور مجوز برای حفر ۶ حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج

صدور مجوز برای حفر ۶ حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج

ایسنا/البرز مدیر عامل آبفای استان البرز  گفت: با حفر، تجهیز و بهره برداری از سه حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج و اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال با قطر۷۰۰ میلیمتر، بهره‌برداری از بخشی از تخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کرج مرکزی برای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تحقق می‌یابد. ذوالفقار مهدی زاده دراین خصوص