دخالت دادن روحانیون در تدوین قانون اساسی از کارهای مدبرانه امام بود

دخالت دادن روحانیون در تدوین قانون اساسی از کارهای مدبرانه امام بود

آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گفت: از جمله کارهای مدبرانه امام دخالت دادن روحانیون و حوزویان در تدوین قانون اساسی بود. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مراسم گرامی‌داشت هفته پژوهش و رونمایی از کتاب «روایت اساسی» تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی