ادارات عضو کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند

ادارات عضو کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند

ایسنا/لرستان شهردار خرم‌آباد گفت: اداراتی که عضو کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان هستند، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند. سعید فتوحی با حضور در محل نگهداری از سگ‌های بلا صاحب، از نزدیک شرایط این پناهگاه را مورد بررسی قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب که توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های