جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث ایران در 1402 چگونه محاسبه می‌شود؟

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث ایران در 1402 چگونه محاسبه می‌شود؟

بیمه شخص ثالث ایران چیست؟ بیمه ‌ایران یکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که انواع بیمه نامه اتومبیل مانند: بیمه شخص ثالث را صادر می‌کند. این شرکت بیمه‌گر برای جبران خسارت‌های رخ داده در حادثه‌های رانندگی هم تمهیداتی را در نظر گرفته است که با توجه به درخواست بیمه‌گزار و شرایط بیمه نامه، بیشترین خسارت را