حوزه قضایی شهر درح؛ پیشتاز در الکترونیکی کردن پرونده‌ها

حوزه قضایی شهر درح؛ پیشتاز در الکترونیکی کردن پرونده‌ها

ایسنا/خراسان جنوبی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه حوزه قضایی شهر درح یکی از حوزه‌هایی است که در الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی موفق بوده است، گفت: در زمینه صلح و سازش در این حوزه قضایی نیز باید گفت که ۵۰ درصد پرونده‌های وارده با تلاش سازشگران و صلح یاران به صلح انجامیده است و