۲۰ بازی پرفروش سپتامبر ۲۰۲۲ معرفی شدند

۲۰ بازی پرفروش سپتامبر ۲۰۲۲ معرفی شدند

به گزارش نیوز اسکای و به نقل از gametplay پرفروش‌ترین بازی‌های ماه سپتامبر شامل چند بازی جدید منتشر شده است، در حالی که برخی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال قبل همچنان قوی هستند. ۲۰ بازی پرفروش ماه سپتامبر فاش شد و به طلسم خشکی قابل توجه در صنعت بازی برای سال ۲۰۲۲ پایان داد. با شش

advanced-floating-content-close-btn