دانلود زیرنویس سریال Supreme Galaxy 2021 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Supreme Galaxy 2021 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Supreme Galaxy 2021 فرقه ستارگان زمانی خیره کننده ترین قبیله ستاره آبی زمین بود، قبیله ستارگان، به طور تصادفی “نقشه ستاره” را به دست آوردند، که چشمان کنجکاو ارباب جهان را به خود جلب کرد، که برای به دست آوردن نقشه ستاره ای، آنها را وادار کرد. زیرنویس سریال Supreme Galaxy 2021

advanced-floating-content-close-btn