دانلود زیرنویس سریال Liar 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Liar 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Liar 2022 میسائو ناریتا (آی میکامی) یک کارمند تازه کار در یک شرکت است. او کازویا ایچیکاوا (تایکی ساتو) را که در همان بخش کار می کند، دوست ندارد. وقتی با افراد دیگر صحبت می کند، بی رحمانه صادق است. زیرنویس سریال Liar 2022 با این وجود، یک حادثه منجر به ایجاد