دانلود زیرنویس سریال Look Up There’s Starlight 2020 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Look Up There’s Starlight 2020 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Look Up There’s Starlight 2020 داستان حول محور دو سازمان بزرگ در صنعت مد می چرخد: شرکت های Lu و Qin. دختر جوان ژو کیلو پس از آتش سوزی همه چیز را از دست می دهد. سه سال بعد، او با هویتی جدید برمی‌گردد و با وارث سازمان لو، لو ضیائو، درگیر