دانلود زیرنویس فیلم 9/11Minute by Minute 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم 9/11Minute by Minute 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم 9/11Minute by Minute 2021 پیش بینی پرزیدنت بایدن برای بیستمین سالگرد 11 سپتامبر فاجعه بار بوده است. با این حال، مراسم بزرگداشت دیگری نیز در دسترس است. 11 سپتامبر: روزی در آمریکا یک مجموعه مستند شش قسمتی است که برای اولین بار در جشنواره فیلم ترایبکا در تابستان امسال نمایش داده شد