دانلود زیرنویس فیلم ۱۰۰Minutes 2021 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم ۱۰۰Minutes 2021 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم ۱۰۰Minutes 2021 ایوان شوخوف، سرباز روسی، پس از گذراندن مدتی در اردوگاه زندانیان نازی، به میهن خود باز می گردد. طبق قوانین اتحاد جماهیر شوروی، او به عنوان خائن به دولت اعلام شد و به عنوان زندانی S-854 به ده سال کار اجباری در یک گولاگ محکوم شد. برای دانلود زیرنویس اینجا