دانلود زیرنویس فیلم The Uncle 2018 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Uncle 2018 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Uncle 2018 ایپس 19 ساله تا آنجایی که به یاد می آورد به دلیل یک بیماری مرموز در بستر بیماری است. با فوت والدینش، مقامات کلیسای محلی و به ویژه دو مددکار اجتماعی که با او بدرفتاری می کنند از او مراقبت می کنند. یک روز، عموی ایپس که به تازگی