دستگاه شیرینگ پک چیست؟

دستگاه شیرینگ پک چیست؟

 پک چیست؟دستگاه پلمپ درب بطری دستگاه شیرینگ پک نوعی از دستگاه بسته بندی در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، دارو سازی و… می باشد. طریقه کار این دستگاه بدین صورت است که با استفاده از حرارت پوششی از سلفون را به دور محصول محصور می کند. دستگاه شیرینگ پک در دو مدل کابینی و تونلی

advanced-floating-content-close-btn