ریمیک «جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیمی» برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.

ریمیک «جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیمی» برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.

به گزارش نیوز اسکای و به نقل از گیم تی پلی یک گزارش جدید ادعا می‌کند که در بحبوحه درگیری‌های داخلی، ریمیک بازی جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیمی به طور نامحدود در Aspyr به تعویق افتاده است. طرفداران بخش زیادی از بازسازی «جنگ ستارگان: شوالیه‌های جمهوری قدیم» را ندیده‌اند، به جز یک فیلم سینمایی که