دانلود زیرنویس مستند I Walk on Water 2020 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس مستند I Walk on Water 2020 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس مستند I Walk on Water 2020 یک پروژه مستند سنگین از خالک الله هنرمند و فیلمساز است: چیزی که می توان آن را یک مراقبه تحقیقی درباره زندگی بی خانمان ها، حاشیه نشینان و محرومان در هارلم در شهر نیویورک و زندگی خود فیلمساز نامید. زندگی این فیلم که سه ساعت و 19