دانلود زیرنویس سریال Paripi Koumei 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Paripi Koumei 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال Paripi Koumei 2022 بله پسر کونگمینگ!  یک مجموعه مانگای ژاپنی نوشته یوتو یوتسوبا و تصویرگری ریو اوگاوا است. این سریال از دسامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۱ در وب سایت Comic Days Kodansha پخش شد و بعداً در مجله هفتگی جوان منتشر شد. تا آوریل ۲۰۲۲ در نه جلد تانکوبون گردآوری شده است.

advanced-floating-content-close-btn