دانلود زیرنویس سریال BTS MBTI Lab 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال BTS MBTI Lab 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس سریال BTS MBTI Lab 2022 هنوز بیش از یک ماه زمان باقی است، بنابراین در این بین، اعضا در روز جمعه (۶ مه ۲۰۲۲) ویدیویی در مورد انواع MBTI خود به طرفداران هدیه دادند. زیرنویس سریال BTS MBTI Lab 2022 آزمون MBTI (شاخص نوع مایرز-بریگز) که توسط ایزابل بریگز مایرز و مادرش کاترین