دانلود زیرنویس سریال Furia 2021 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس سریال Furia 2021 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس سریال Furia 2021 قهرمان Furia، Ragna، دانا اسکالی مبارزه با افراط گرایی راست افراطی است. او باحال است، او استراتژیک است، او مصمم است. این سریالی است که به سرعت شما را با لایه های هوشمندانه هویت، وفاداری های متضاد، رمز و راز قتل و دسیسه های سیاسی جذب می کند. Ragna خطوط