دانلود زیرنویس فیلم Deon Cole: Workin’ It Out 2020 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Deon Cole: Workin’ It Out 2020 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم Deon Cole: Workin’ It Out 2020 در روزهای قبل از کووید، حتی تا لحظه قبل، همچنان طبق معمول کار بود. کمیک ها روی صحنه می رفتند و برخی از جدیدترین مطالب خود را صیقل می دادند، بدون اینکه بدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد. و این دقیقاً همان کاری است که دئون