دانلود زیرنویس فیلم Shame and Tears 2 2022 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس فیلم Shame and Tears 2 2022 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس فیلم Shame and Tears 2 2022 بیست سال از زمانی می گذرد که آن دو آپارتمان در قلب مکزیکوسیتی میدان نبرد جنگ بین آنا، کارلوس، آندره آ، میگل، توماس و ماریا بودند. تنها چیزی که از آن آپارتمان ها باقی مانده، خاطرات و تصویر جسد توماس در پایین چاه آسانسور است. براي دانلود