دانلود زیرنویس انیمیشن The Paloni Show! Halloween Special! 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس انیمیشن The Paloni Show! Halloween Special! 2022 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس انیمیشن The Paloni Show! Halloween Special! 2022 درسی سریع از صحنه کمدی جایگزین قرن بیست و یکم: چند دهه پیش، دن هارمون و راب شراب (هر دو در حال حاضر شهرت ریک و مورتی) جشنواره ماهانه فیلم کوتاه کمدی به نام کانال ۱۰۱ را با هم ایجاد کردند. لس آنجلس. یکی از شرکت

advanced-floating-content-close-btn