دفاتر اسناد رسمی مسئول قانونی نقل و انتقال اسناد است/ برگ سبز سند نیست

دفاتر اسناد رسمی مسئول قانونی نقل و انتقال اسناد است/ برگ سبز سند نیست

ایسنا/فارس رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس، دفاتر اسنادرسمی را نهادی حاکمیتی و زیرمجموعه قوه قضائیه دانست که براساس قانون، مسئولیت انجام اقدامات قانونی در ارتباط با نقل و انتقال اسناد، منجمله اسناد خودرو است. علی آراد یکشنبه ۵ دی در جمع خبرنگاران بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی با بیش از ٩٠ سال سابقه، منصبی حاکمیتی

advanced-floating-content-close-btn