کاهش ۵۵ درصدی بارش های آذر ماه/ جریان رودخانه ها همچنان کاهشی است

کاهش ۵۵ درصدی بارش های آذر ماه/ جریان رودخانه ها همچنان کاهشی است

ایسنا/گلستان مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به کاهش میزان بارش های آذرماه سال جاری، گفت: این کاهش در مقایسه با سال گذشته ۵۵ و نیم درصد و نسبت به دوره درازمدت ۶۴ درصد بوده است.  حسین دهقان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه طی مدت مهر ماه

خرید فالوور واقعی

فروش ادویه

آموزشگاه ماهان

مصطفی راغب