نماشویی و شستشوی نمای ساختمان چگونه انجام می شود؟ شرکت کارابین راپل

نماشویی و شستشوی نمای ساختمان چگونه انجام می شود؟ شرکت کارابین راپل

چکیده : گزارش نماشویی وشستشوی نمای ساختمان و نحوه نظافت نمای ساختمان بدون نیاز به بستن داربست توسط شرکت کارابین راپل   نماشویی شامل مجموعه اقدامات و کلیه کارهایی می باشد که در مراحل شستشوی نمای ساختمان توسط افراد متخصص در این زمینه اجرا می شود تا تمامی جرم ها و آلودگی ها از سطح نمای ساختمان