مردمی که هم‌چنان تمایلی به فرزندآوری ندارند

مردمی که هم‌چنان تمایلی به فرزندآوری ندارند

ایسنا/چهارمحال و بختیاری امروزه نیروی انسانی کارآمد و متخصص یکی از ملزومات برای پیشرفت و توسعه در هر کشوری است، بنابراین همواره دولتمردان و سیاستگذاران افراد جامعه را به فرزندآوری تشویق می‌کنند و گاهی مشاهده شده در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های تشویقی برای زوجین در نظر گرفته می‌شود. به گزارش ایسنا، بسیاری از کشورها زمانی که نرخ