کارگو چیست و چه تفاوتی با فریت بار دارد؟

کارگو چیست و چه تفاوتی با فریت بار دارد؟

ارسال بار به صورت هوایی به معنی دریافت بار از مبدأ مشخص و ارسال آن به مقصد مور نظر از طریق خطوط هوایی است. البته باید توجه داشته باشید که حمل هوایی تمامی لوازم و وسایل به یک طریق مشخص ارسال نمی‌‌شوند. با توجه به ماهیت بار، روش حمل مرسوله هوایی نیز تفاوت خواهد داشت. متداول‏ترین روش‏های