دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Door Lock 2021 شهر بینهای، شمال چین، اکتبر 2020. پس از دریافت یک درب به عنوان هدیه از “جفری”، زن جوانی که تنها زندگی می کند (Lv Xiaolin) در طول شب توسط شخصی که در اتاقش پنهان شده بود به قتل می رسد. در همان نزدیکی، فانگ هوی (بای بایه)، زنی