دانلود زیرنویس فیلم Vortex, the Dawn of Sovereignty 2021 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس فیلم Vortex, the Dawn of Sovereignty 2021 – زيرنويس آبي

دانلود زیرنویس فیلم Vortex, the Dawn of Sovereignty 2021 سال 2047 است. هر انسانی توسط شبکه های نظارتی و سانسور بزرگ شناسایی و ردیابی می شود. چند آزاداندیش شبکه ای رمزگذاری شده از تحقیقات و اطلاعات جایگزین ایجاد کرده اند که ردیابی آن را برای مجریان قانون سخت تر می کند. در میان آنها، یک