معاینه بیش از ۱۷ هزار نفر در پزشکی قانونی خراسان شمالی طی امسال

معاینه بیش از ۱۷ هزار نفر در پزشکی قانونی خراسان شمالی طی امسال

ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی از معاینه ۱۷ هزار و ۵۹۵ نفر طی امسال خبر داد. دکتر نورس در گفت و گو با ایسنا، گفت: از تعداد افراد معاینه شده ۱۱ هزار و ۸۶۴ نفر مرد و پنج هزار ۷۳۱ نفر زن هستند. وی افزود: علاوه بر آن در بخش متوفیات،  ۵۴۴ متوفی ارجاع

مُهر خشم و نزاع بر پیشانی خراسان شمالی

مُهر خشم و نزاع بر پیشانی خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی در میانه فریادها و عربده ها کسی چیزی نمی فهمد جز مشتی کلمات زشت و عبارات بی سرو ته و نامفهوم که از ته حنجره شان بر می آید و تبدیل به صداهای وحشتناکی می شود که هول و و هراس به دل می اندازد، این همه عصبانیت و خشونت از چیست؟ مبادا کاری