یک کودتا و هزار چراغ راه

یک کودتا و هزار چراغ راه

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: تجربه تاریخی کودتای سیاه نشان می دهد که اگر ملت و سرزمینی برکنار از قافله توسعه و قدرتمند شدن در ابعاد مختلف سیاسی-اقتصادی-نظامی قرار بگیرد عاقبت جز قربانی تصمیمات قدرت‌ها شدن در پیش چشم نخواهد داشت. به گزارش ایسنا ، مجید خورشیدی در یادداشتی با عنوان “یک کودتا و هزار