همکاری هنرمندان فلسطینی با موزه ویکتوریا و آلبرت برای حفاظت از صنایع دستی

همکاری هنرمندان فلسطینی با موزه ویکتوریا و آلبرت برای حفاظت از صنایع دستی

لباس فلسطینی گلدوزی شده/۱۹۴۹ـ ۱۹۲۰ _ عکاس: حارث یوسف یک موزه فلسطینی و موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن، برای ترمیم منسوجات و صنایع دستی فلسطین، با یکدیگر همکاری می‌کنند. به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، بعد از تصمیم یونسکو مبنی بر قرار گرفتن منسوجات فلسطینی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس، یک موزه فلسطینی