راه‌اندازی صنایع پرآب‌طلب در شرق کشور ممنوع شود

راه‌اندازی صنایع پرآب‌طلب در شرق کشور ممنوع شود

ایسنا/خراسان رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا چهار دی ماه سال جاری تنها ۱۰ میلیمتر بارندگی در خراسان رضوی رخ داده است، گفت: ایجاد صنایع پر آب طلب در شرق کشور باید ممنوع شود. محمد علایی شب گذشته، چهارم دی، در یازدهمین نشست شب آب خراسان با عنوان در امتداد خشکسالی

دستگاه سیل وکیوم

معرفی رضا بهرام توسط آپ سانگ