راه‌اندازی صنایع پرآب‌طلب در شرق کشور ممنوع شود

راه‌اندازی صنایع پرآب‌طلب در شرق کشور ممنوع شود

ایسنا/خراسان رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا چهار دی ماه سال جاری تنها ۱۰ میلیمتر بارندگی در خراسان رضوی رخ داده است، گفت: ایجاد صنایع پر آب طلب در شرق کشور باید ممنوع شود. محمد علایی شب گذشته، چهارم دی، در یازدهمین نشست شب آب خراسان با عنوان در امتداد خشکسالی