شهادت سردار سلیمانی ماهیت شبکه‌های خارجی را عیان کرد

شهادت سردار سلیمانی ماهیت شبکه‌های خارجی را عیان کرد

یک کارشناس رسانه گفت: زمان شهادت سردار سلیمانی دیدیم که جوانان ما برای مقابله با سانسور بارها صفحات مجازی ایجاد کردند و هربار بسته شد و باعث شد که بسیاری به ماهیت این شبکه‌ها پی ببرند و بدانند که هیچ خبری از آزادی بیان در این شبکه‌ها نیست. به گزارش ایسنا به نقل از روابط

advanced-floating-content-close-btn