دلایلی که باعث می‌شود نمای خشک را در ساختمانتان به کار ببرید

دلایلی که باعث می‌شود نمای خشک را در ساختمانتان به کار ببرید

چرا اجرای نمای ساختمان به سیستم خشک بسیار بهتر از سیستم ملاتی است؟ نمای ساختمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است که با استفاده از مصالح مختلفی طراحی و اجرا می‌شود. در زمان گذشته، نمای ساختمان عموما با استفاده از  متریال‌هایی مانند آجر و سیمان اجرا می‌شد و به شکلی که امروزه معماران و ساختمان