همدان ۶۸۰ هکتار وسیع‌تر شد

همدان ۶۸۰ هکتار وسیع‌تر شد

ایسنا/همدان استاندار همدان از موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی با الحاق ۶۸۰ هکتار به شهر همدان موافقت کرد. علیرضا قاسمی‌فرزاد افزود: طی دیدار و رایزنی‌ با شورای عالی مسکن و شهرسازی با الحاق ۶۸۰ هکتار از اراضی شورین به طرح جامع شهری همدان موافقت شد. استاندار همدان بیان کرد: در این شورا موضوع الحاق ۶۸۰ هکتار از اراضی شورین،