غربت پروتکل‌های بهداشتی در روزبازارهای اراک/آمار صعودی کرونا در بهمن ماه

غربت پروتکل‌های بهداشتی در روزبازارهای اراک/آمار صعودی کرونا در بهمن ماه

ایسنا/مرکزی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت روزبازارهای اراک بسیار بد است. دکتر علی علیمحمدی دوم اسفندماه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی با بیان اینکه در بهمن ماه در واقع موارد ابتلا، سرپایی، بستری و فوت ناشی از کرونا در استان افزایش داشته است،