مصاحبه با رسول دانیال زاده کار آفرین برتر حوزه فولاد 

مصاحبه با رسول دانیال زاده کار آفرین برتر حوزه فولاد 

 سوال: موقعیتِ فولادِ کاویان در صنعتِ فولادِ کشور را تشریح نمایید. رسول دانیال زاده : همان طور که اشراف دارید، تمرکزِ الگویِ ۱۴۰۴ در حوزه­ی فولاد بر رویِ تولیدِ فولادِ خام، در کنارِ پیچیدگیِ فرایندهای تولید در حلقه­های پایین­ترِ زنجیره­ی ارزش، منجر به آن شده است که چشم-اندازِ ظرفیتِ تولید در حلقه­ی نورد به مراتب